Qendra kulturore e femijeve ne bashkepunim me DAR Lezhe organizuan me dt. 30.01.2015 kampionatin e ping- pingut te shkollave 9-vjeçare te rrethit.Ky aktivitet ishte mjaft i larmishem ku duket qarte deshira e femijeve per tu marre me aktivitet sportiv dhe ku ne mes eshte konkurenca midis tyre.Ne fund u shpallen edhe fituesit e ketij kampionati.Per vajza fitoi shkolla Kosova vendin e pare,shkolla "Gjergj Kastrioti " vendin e dyte dhe "At Shtjefen Gjeçovi" vendin e trete. Ndersa per djem shkolla "Llesh Nik Daka" fitoi  vendin e pare  "Gjovalin Gjadri " te dytin dhe Kosova vendin e trete.