Rreshen,me 28.01.2017 nga Analiza e Zhvillimit te Arsimit ne Qarkun e Lezhes. Ne kete analize mori pjese Ministrja e Arsimit Znj.Lindita Nikolla, drejtori i IZHA-s z.Gerti Janaqi, prinder, mesues dhe drejtues te Institucioneve Arsimore te Qarkut Lezhe. Analizen e punes se institucionit e realizoi drejtori i DAR Lezhe Z.Bardhok Pulaj I cili falenderoi Ministren e  Arsimit dhe Sportit, zonjen Lindita Nikolla per pjesemarrjen ne kete analize dhe mbeshtetjen e vazhduesshme per  hartimin dhe realizimin e reformave te domosdoshme ne zhvillimet e arsimit, per komunikimin e vazhdueshem me mesuesit dhe drejtuesit e shkollave per te realizuar misionin fisnik te mesimdhenies ne pershtatje me risite dhe kerkesat e kohes.

Zonja Ministre  ne fjalen e saj falenderoi  gjithe satfit te mesuesve te Qarkut Lezhe per punen e bere ne realizimin e reformave te ndermarra nga MAS.