Vend vakant provizor, 10.01.2022, Gjuhë Italiane

Shkolla 9 - vjeçare "Gjergj Fishta", Lezhë