Vend Vakant, 10.01.2022, Gjuhë Frënge

Shkolla e Mesme e Bashkuar "Ndre Mjeda", Dajç 

Shkolla 9 - vjeçare Spiten