Vend Vakant Provizor, 10.01.2021, Gjuhë Angleze

Shkolla 9 - vjeçare "Besëlidhja", Lezhë