Mbështetur në nismën MAS “Të festojmë së bashku” edhe shkollat e DAR Lezhë kanë përgatitur dhurata dhe realizuar shpërndarjen me  shkollat e tjera, nepërmjet aktiviteteve që realizuan dy shkollat si ajo mike dhe ajo pritese. Në këto ditë një vemendje e veçantë u tregua edhe për familjet në nevojë.

 Foto Nje dhurate per Ty