Ne datat 19-20.03.2015 , ne te gjitha shkollat e mesme te rrethit te Lezhes  u plotesua formulari A1 nga maturantet e vitit 2015. Aplikuan 1037 maturante . Procesi u realizua me sukses duke u monitoruar nga mbikqyresit ,mesuesit kujdestare, drejtuesit e shkollave dhe perfaqesuesit e DAR-it, dhe drejtori i DAR z.Bardhok Pulaj.