Ne zyrat e Drejtorisë Rajonale te sherbimit social Shtetëror Qarku Lezhë , u nënshkrua marrëveshja me Drejtorinë Arsimore Rajonale per një projekt 4 mujor"Njohja me ligjin per mbrojtjen e te drejtave te femijeve ".Projekti konsiston në kordinimin e punës me psikologët e shkollave dhe me aktorët e tjere te fushes sociale të qarkut Lezhë me qëllim menaxhimin e rasteve ,si garanci për respektimin e te drejtave te fëmijëve.