NJOFTIM PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR.30, DATË 12.09.2018 "PËR NUMRIN E NXËNËSVE PËR KLASË DHE NORMAT E PUNËS MËSIMORE NË INSTITUCIONET E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR", I NDRYSHUAR.

PËR TË LEXUAR UDHËZIMIN NR.14, DATË 28.07.2021, KLIKO KËTU