Njoftim

Njoftojme te gjithe praktikantet se intervista me goje do te realizohet me date 03.07.2019 ora 10.00 ne Ambjentet e ZVA Lezhe