Kurse online per mesuesit.

Winter 2022 PROGRAM APPLICATION

Ambasada Amerikane ben me dije se ka hapur serish thirrjen per kurset e trajnimit American English E-Teacher Program qe tani ka marre emrin OPEN (Open Professional English Network) per semestrin e dimrit 11 janar – 8 mars, 2022 . Te shtate kurset qe u akredituan ne fillim te vitit 2020 nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise do te ofrohen edhe kete semester.  Kete vit ofrohen edhe  kurse te tjera nese mesuesit do te jen te interesuar.
 
Do te vleresonim shume bashkepunimin tuaj me shperndarjen e informacionit te meposhtem per kete semester.  
 
Bashkengjitur do te gjeni edhe formen e aplikimit qe mesuesti duhet te plotesojne ne menyre qe te konkurojne per tu perzgjedhur. Per kete semester mund te bejme vetem 7 (shtate) nominime nderkohe qe po punojme per grupet me te medha per Mesimdhenien e gjuhes Angleze ne moshen e hershme dhe do t’ju bejme me dije.