Renditja përfundimtare - Portali "Mësues për Shqipërinë" 2021.

RENDITJA  PERFUNDIMTARE  24/09/2021
Nr mesuesid Zvap Profil Pike Dosja Pike Testimi Pike Totale Nr. Rendor
1 13340 Kurbin Arsimi Fillor 27,5 64,8 92,3 1
2 15666 Kurbin Arsimi Fillor 32,5 59,2 91,7 2
3 15239 Kurbin Arsimi Fillor 6 62,4 68,4 3
4 15453 Kurbin Arsimi Fillor 8,5 55,2 63,7 4
5 17739 Kurbin Arsimi Fillor 8 55,2 63,2 5
6 15471 Kurbin Arsimi Fillor 8 54,4 62,4 6
7 17519 Kurbin Arsimi Fillor 7,5 49,6 57,1 7
8 15285 Kurbin Arsimi Fillor 6 48,8 54,8 8
9 17775 Kurbin Arsimi Fillor 7 44 51 9
10 17586 Kurbin Arsimi Fillor 2 45,6 47,6 10
11 18267 Kurbin Arsimi Fillor 5,5 38,4 43,9 11
12 15631 Kurbin Arsimi Parashkollor 22,5 32,8 55,3 1
13 12547 Kurbin Arsimi Parashkollor 5 49,6 54,6 2
14 17573 Kurbin Arsimi Parashkollor 5 44 49 3
15 16790 Kurbin Arsimi Parashkollor 3,5 42,4 45,9 4
16 1552 Kurbin Arsimi Parashkollor 8 37,6 45,6 5
17 17677 Kurbin Arsimi Parashkollor 1,5 42,4 43,9 6
18 16681 Kurbin Arsimi Parashkollor 1,5 40,8 42,3 7
19 15687 Kurbin Arsimi Parashkollor 2,5 39,2 41,7 8
20 8205 Kurbin Arsimi Parashkollor 1 38,4 39,4 9
21 18083 Kurbin Arsimi Parashkollor 4 35,2 39,2 10
22 15673 Kurbin Arsimi Parashkollor 2,5 36 38,5 11
23 1384 Kurbin Arsimi Parashkollor 4 34,4 38,4 12
24 11457 Kurbin Arsimi Parashkollor 4 30,4 34,4 13
25 16288 Kurbin Arsimi Parashkollor 2,5 31,2 33,7 14
26 18573 Kurbin Arsimi Parashkollor 6 27,2 33,2 15
27 15339 Kurbin Arsimi Parashkollor 1 19,2 20,2 16
28 16223 Kurbin Arsimi Parashkollor 1,5 0 1,5 17
29 9497 Kurbin Biologji 6 52,8 58,8 1
30 7980 Kurbin Biologji 6,5 48,8 55,3 2
31 8349 Kurbin Biologji 5 49,6 54,6 3
32 8178 Kurbin Biologji 5,5 40,8 46,3 4
33 9913 Kurbin Biologji 5 35,2 40,2 5
34 14709 Kurbin Biologji 1,5 34,4 35,9 6
35 15976 Kurbin Biologji 4,5 28,8 33,3 7
36 3548 Kurbin Biologji 5 24,8 29,8 8
37 8620 Kurbin Biologji 3,5 24 27,5 9
38 15260 Kurbin Edukim Fizik 2,5 46,4 48,9 1
39 18205 Kurbin Edukim Fizik 4,5 40,8 45,3 2
40 15502 Kurbin Edukim Fizik 8,5 36,8 45,3 2
41 18171 Kurbin Edukim Fizik 7,5 36,8 44,3 4
42 16062 Kurbin Edukim Fizik 4,5 36,8 41,3 5
43 17295 Kurbin Edukim Fizik 2 39,2 41,2 6
44 14398 Kurbin Edukim Fizik 1,5 38,4 39,9 7
45 16149 Kurbin Edukim Fizik 6 31,2 37,2 8
46 17287 Kurbin Edukim Fizik 4,5 32 36,5 9
47 18566 Kurbin Edukim Fizik 8,5 25,6 34,1 10
48 17783 Kurbin Edukim Fizik 5,5 28 33,5 11
49 17395 Kurbin Edukim Fizik 3,5 28 31,5 12
50 16331 Kurbin Edukim Fizik 5 26,4 31,4 13
51 18188 Kurbin Edukim Fizik 3,5 25,6 29,1 14
52 11851 Kurbin Edukim Fizik 6 22,4 28,4 15
53 17565 Kurbin Edukim Fizik 1,5 24,8 26,3 16
54 15535 Kurbin Edukim Fizik 1 22,4 23,4 17
55 18635 Kurbin Edukim Fizik 0 0 0 NULL
56 16089 Kurbin Fizikë 5,5 60,8 66,3 1
57 11855 Kurbin Fizikë 3 54,4 57,4 2
58 15482 Kurbin Fizikë 6 47,2 53,2 3
59 17613 Kurbin Fizikë 5 42,4 47,4 4
60 17559 Kurbin Fizikë 5 41,6 46,6 5
61 13564 Kurbin Fizikë 7 38,4 45,4 6
62 17228 Kurbin Fizikë 3 36,8 39,8 7
63 14673 Kurbin Gjeografi 16,5 50,4 66,9 1
64 16627 Kurbin Gjeografi 2,5 62,4 64,9 2
65 18393 Kurbin Gjeografi 6,5 55,2 61,7 3
66 14324 Kurbin Gjeografi 4,5 54,4 58,9 4
67 18506 Kurbin Gjeografi 5 49,6 54,6 5
68 7964 Kurbin Gjeografi 12,5 41,6 54,1 6
69 17275 Kurbin Gjeografi 3 50,4 53,4 7
70 13323 Kurbin Gjeografi 3 45,6 48,6 8
71 13874 Kurbin Gjeografi 5,5 41,6 47,1 9
72 7677 Kurbin Gjeografi 2,5 40,8 43,3 10
73 12729 Kurbin Gjeografi 1,5 41,6 43,1 11
74 12403 Kurbin Gjeografi 4 38,4 42,4 12
75 3484 Kurbin Gjeografi 1,5 40 41,5 13
76 18308 Kurbin Gjeografi 3 36,8 39,8 14
77 18837 Kurbin Gjeografi 1 38,4 39,4 15
78 18044 Kurbin Gjeografi 1 37,6 38,6 16
79 1746 Kurbin Gjeografi 2 36 38 17
80 8255 Kurbin Gjeografi 0,5 34,4 34,9 18
81 2139 Kurbin Gjeografi 3,5 28 31,5 19
82 317 Kurbin Gjeografi 2,5 0 2,5 20
83 18708 Kurbin Gjeografi 1,5 0 1,5 21
84 7730 Kurbin Gjeografi 1 0 1 22
85 15541 Kurbin Gjuhë Angleze 8,5 55,2 63,7 1
86 11777 Kurbin Gjuhë Angleze 7,5 56 63,5 2
87 15598 Kurbin Gjuhë Angleze 7,5 46,4 53,9 3
88 15329 Kurbin Gjuhë Angleze 5,5 46,4 51,9 4
89 11846 Kurbin Gjuhë Angleze 6,5 43,2 49,7 5
90 16961 Kurbin Gjuhë Angleze 6,5 43,2 49,7 5
91 15138 Kurbin Gjuhë Angleze 3 44,8 47,8 7
92 18192 Kurbin Gjuhë Angleze 4,5 42,4 46,9 8
93 15836 Kurbin Gjuhë Angleze 5 40 45 9
94 13759 Kurbin Gjuhë Frënge 1,5 55,2 56,7 1
95 10236 Kurbin Gjuhë Frënge 6,5 38,4 44,9 2
96 15355 Kurbin Gjuhë Frënge 7,5 29,6 37,1 3
97 17744 Kurbin Gjuhë Frënge 4 31,2 35,2 4
98 10227 Kurbin Gjuhë Gjermane 8 59,2 67,2 1
99 15462 Kurbin Gjuhë Italiane 2 54,4 56,4 1
100 17757 Kurbin Gjuhë Italiane 1,5 41,6 43,1 2
101 15097 Kurbin Gjuhë Italiane 2 35,2 37,2 3
102 8241 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 26,5 57,6 84,1 1
103 18616 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 28,5 49,6 78,1 2
104 3285 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 11,5 64 75,5 3
105 2996 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 19,5 54,4 73,9 4
106 18091 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 5,5 66,4 71,9 5
107 5838 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 6,5 63,2 69,7 6
108 1358 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 7 60,6 67,6 7
109 4126 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 5 62,4 67,4 8
110 8715 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 6 58,4 64,4 9
111 3684 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 10,5 52 62,5 10
112 18582 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 4 57,6 61,6 11
113 3336 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 16,5 44,8 61,3 12
114 1373 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 6,5 53,6 60,1 13
115 12974 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 8 52 60 14
116 13923 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 21 38,4 59,4 15
117 14056 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 6,5 50,4 56,9 16
118 8337 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 3,5 52,8 56,3 17
119 1549 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 4,5 51,2 55,7 18
120 7885 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 4,5 40,8 45,3 19
121 1784 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 6 39,2 45,2 20
122 18529 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 4 38,4 42,4 21
123 18108 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 2 40 42 22
124 1089 Kurbin Gjuhë Shqipe dhe Letërsi 2 36,8 38,8 23
125 5858 Kurbin Histori 8,5 63,2 71,7 1
126 249 Kurbin Histori 8,5 62,4 70,9 2
127 8107 Kurbin Histori 18 49,6 67,6 3
128 9737 Kurbin Histori 19 46,4 65,4 4
129 13411 Kurbin Histori 6,5 53,6 60,1 5
130 8966 Kurbin Histori 5 50,4 55,4 6
131 12721 Kurbin Histori 6,5 48,8 55,3 7
132 6398 Kurbin Histori 6,5 48 54,5 8
133 1560 Kurbin Histori 8 46,4 54,4 9
134 16418 Kurbin Histori 4,5 49,6 54,1 10
135 1958 Kurbin Histori 5,5 47,2 52,7 11
136 13122 Kurbin Histori 4 48 52 12
137 14221 Kurbin Histori 7,5 44 51,5 13
138 3561 Kurbin Histori 3,5 46,4 49,9 14
139 18158 Kurbin Histori 7 41,6 48,6 15
140 2437 Kurbin Histori 3,5 43,2 46,7 16
141 10385 Kurbin Histori 4 42,4 46,4 17
142 2326 Kurbin Histori 2 41,6 43,6 18
143 16442 Kurbin Histori 4,5 37,6 42,1 19
144 2141 Kurbin Histori 2 40 42 20
145 5393 Kurbin Histori 2 38,4 40,4 21
146 1771 Kurbin Histori 4,5 35,2 39,7 22
147 400 Kurbin Histori 5,5 26,4 31,9 23
148 5840 Kurbin Histori 2 0 2 24
149 12653 Kurbin Kimi 4,5 57,6 62,1 1
150 16733 Kurbin Kimi 3,5 50,4 53,9 2
151 10300 Kurbin Kimi 4,5 45,6 50,1 3
152 8918 Kurbin Kimi 6 42,4 48,4 4
153 8796 Kurbin Kimi 4,5 40,8 45,3 5
154 18584 Kurbin Kimi 0,5 29,6 30,1 6
155 8027 Kurbin Kimi 2 26,4 28,4 7
156 16544 Kurbin Matematikë 6,5 56 62,5 1
157 14973 Kurbin Matematikë 22 28 50 2
158 17617 Kurbin Matematikë 5 41,6 46,6 3
159 13111 Kurbin Shkenca Sociale 7 45,6 52,6 1
160 13978 Kurbin Shkenca Sociale 5 34,4 39,4 2