Bashkelidhur ju dergojme vende te lira ne ZVAP Lezhe. Njoftoni kandidatet dhe dergoni ne DRAP Lezhe ata kandidate te cilet pranojne brenda 24 oreve nga njoftimi.  

          LEZHE 30.04.2021  
NR. ZVAP EMRI  SHKOLLËS PROFILI NUMRI I OREVE VEND BOSH/PROVIZOR AFATI 
1 LEZHË BESËLIDHJA  ANGLISHT NORMË E PLOTË PROVIZOR COVID 19