Në zbatim të Udhëzimit Nr. 13, datë 22.05.2019, Kreu 7, Zyra Vendore Arsimore Kurbin ngriti Komisionin dhe bëri vlerësimin e dosjeve të kandidatëve për lëvizje paralele brenda Bashkisë Kurbin. Bashkëlidhur Tabela me Rezultatet në pikë për secilin kandidat.

NR

ID

PROFILI

NOT.MES

KUAL

GJ.HUA

ÇERT

VL.PR

VL.PSIK

VL.DR

TOTAL

1

I95711091N

GJSHL

7

0

2

0

2

2

2

15

2

H75623061A

MAT

1

3

0

2

2

2

2

12

3

H55207069Q

GJ

6

3

0

0

2

2

2

15

4

I70131100S

H-GJ

1

0

0

1

2

2

2

8

5

I95105076O

FIZ

7

2

0

0

2

2

2

15

6

I36216058B

GJSHL

3

2

0

0

2

2

2

11

7

I35208078T

H-GJ

2

3

2

0

2

2

2

13

8

H25505116F

MAT

2

0

2

1

2

2

2

11

9

G95415136D

B-K

4

3

2

1

2

2

2

16

10

J00506116A

ED.FIZ

2

1

0

1

2

2

2

10

11

J15715056P

BIOL

4

1

2

0

2

2

2

13

12

G95605222D

ED.FIZ

9

2

0

0

2

2

2

17

13

J15502047O

GJSHL

6

1

2

3

2

2

2

18

14

J85915041D

AF

7

1

0

0

2

2

2

14

15

I05906051D

H-GJ

3

2

2

2

2

2

2

15

16

H25521060U

AF

2

3

0

0

2

2

2

11

17

H35903039R

H-GJ

5

3

2

0

2

2

2

16