Ju bejme me dije se rubrika “Raporto përmbajtje të paligjshme” eshte publikuar ne faqen zyrtare te DPAP te Njoftime/Newroom bazuar ne kerkesen e MAS. 
 
 
Ky shërbim ka si qëllim t'ju vijë në ndihmë fëmijëve dhe të rinjve për raportuar përmbajtje të paligjshme/dëmshme të hasura gjatë lundrimit në internet. Raportimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Autoritetet Përgjegjëse për të bërë vlerësimin e rastit, si dhe për të marrë masa të menjëhershme ndaj këtyre përmbajtjeve. Fokusi ynë është krijimi i një mjedisi më të sigurt elektronik për fëmijët dhe të rinjtë në vend!